Tanzania - Informacje ogólne

W Tanzanii proponujemy programy "szyte na miarę". Długość, standard hoteli, termin, przeloty dostosowuje do potrzeb klientów. Połączenie kilkudniowego safarii z pobytem na Zanzibarze jest idealnym rozwiązaniem i gwarantuje zaspokojenie wrażeń i wypoczynek.  Szczegółowych informacji udzielają nasi konsultanci nr.tel. +4822 633-77-79

INFORMACJE O KRAJU
Tanzania położona jest we wschodniej Afryce tuż nad Oceanem Indyjskim. Kojarzy się przede wszystkim ze zwierzętami. Nie bez powodu - znajdują się tutaj największe afrykańskie rezerwaty. Większość terenów porasta sawanna trawiasta, w okolicach wilgotniejszych urozmaicona krzewami i drzewami. W dolinach rzek występują lasy galeriowe, wybrzeża porastają lasy i zarośla namorzynowe. Wśród zwierząt spotyka się gatunki typowe dla sawanny m.in. słonie, nosorożce, lwy.

W kraju tym leżą też największe jeziora Afryki: Tanganika, Wiktorii i Malawi, skąd pochodzą jedne z piękniejszych ryb akwariowych. Tanzanie zajmuje wyżyna rozcięta uskokami i rowami tektonicznymi, należącymi do systemu Wielkich Rowów Afrykańskich. Na wschodzie wyżyny biegnie Wielki Rów Wschodni, któremu towarzyszą wulkany Meru, Kilimandżaro i "krater księżycowy" Ngorongoro. Wzdłuż zachodniej granicy kraju przebiega Wielki Rów Zachodni z tektonicznymi jeziorami Tanganika, Rukua i Niasa. Wzdłuż wyrównanego wybrzeża ciągnie się wąski pas nizin nadbrzeżnych. Można tu też znaleźć niewielkie wyspy i rafy koralowe.

Tuż u wybrzeży Afryki Wschodniej na Oceanie Indyjskim położone jest jedno z najbardziej urokliwych i tajemniczych miejsc Afryki - Wyspa Zanzibar 

Szczegółowe informacje i rezerwacja:
tel. 22 633-77-79


 
Tanzania Informacje Ogólne